Kancelaria frankowa Wrocław

Kancelaria frankowa Wrocław

Kredyty frankowe to rodzaj kredytów hipotecznych udzielanych w Szwajcarii i innych krajach w walucie szwajcarskiej, które były popularne w Polsce przed kryzysem finansowym w 2008 roku. Kredyty te były udzielane z oprocentowaniem powiązanym z kursem franka szwajcarskiego, co skutkowało dużymi zmianami miesięcznej raty kredytowej w zależności od wahań kursu waluty. Po kryzysie wiele osób, które zaciągnęły kredyty frankowe, miało problemy z ich spłatą ze względu na nagły wzrost wartości raty kredytowej. Właśnie takim osobom oferuję swoją pomoc. Moje wsparcie obejmuje między innymi pełną analizę przypadku, przygotowanie kompleksowej strategii procesowej, negocjacje z bankiem zmianę warunków kredytu, refinansowanie kredytu w innej walucie lub przekształcenie kredytu frankowego na kredyt w innej walucie, a także reprezentację interesów Klienta na etapie sądowym i pozasądowym.

Kredyty frankowe Wrocław

Kredyt we frankach wprowadził wiele zbędnego zamieszania do Twojego życia? Chcesz pozbyć się tej kuli u nogi i zacząć planować bezpieczną, stabilną przyszłość? Jestem tu po to, aby rozwiązać Twój problem prawny – szybko i skutecznie. Dopilnuję wszystkich spraw frankowych i formalności, aby odzyskać pieniądze kredytobiorcy. Skontaktuj się ze mną, aby omówić szczegóły współpracy.

Problematyczne kredyty frankowe Wrocław

Na moją pomoc prawną mogą liczyć frankowicze od lat uwikłani w kredyty frankowe, które udzielane były na zasadach niezgodnych z prawem, co dodatkowo motywuje mnie do działania i świadczenia pomocy w tym zakresie.

W ramach specjalizacji z zakresu kredytów we frankach pomoc mojej kancelarii prawnej we Wrocławiu obejmuje kolejno:

Kancelaria frankowa: Wrocław

Klient posiadający kredyt frankowy może liczyć na pełną obsługę w mojej kancelarii prawnej we Wrocławiu, w tym reprezentację jego interesów od początku do końca — na każdym etapie postępowania. Po wydaniu wyroku dbam o to, aby bank możliwie szybko wywiązał się z obowiązku nałożonego przez sąd i zwrócił kwotę przez niego zasądzoną. W razie pojawienia się problemów na tym polu również oferuję swoje pełne wsparcie. Zachęcam do kontaktu z kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach pozbycia się problematycznego kredytu we frankach szwajcarskich.

Dzięki dotychczas zdobytemu doświadczeniu zawodowemu potrafię z wyprzedzeniem przewidywać konsekwencje podejmowanych działań oraz kroki strony przeciwnej, co gwarantuje reprezentowanej przeze mnie stronie pełne bezpieczeństwo prawne. 

Ile wynosi opłata za złożenie wniosku o sprawę dotyczącą kredytów we frankach?

Do rozpoczęcia postępowania dot. kredytu frankowego niezbędne jest złożenie wymaganej dokumentacji, a więc przede wszystkim pozwu. Czynność ta jest zaś obarczona koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość zależy od wartości dochodzonego roszczenia i zgodnie z przepisami wynosi 5% jego wartości. Jednocześnie opłata nie może być niższa niż 30 złotych ani wyższa niż 1000 złotych — jako że sprawy w zakresie kredytów we frankach dotyczą znacznych sum, opłata wynosi właśnie 1000 zł. Warto też pamiętać, że obowiązkowa pozostaje również opłata skarbowa, jeśli korzystamy z pełnomocnictwa (np. usług prawnika z naszej kancelarii frankowej we Wrocławiu) — ma ona ustawową wysokość 17 zł za każdego pełnomocnika.

Jakie są koszty związane z odfrankowaniem umowy kredytowej?

Koszty odfrankowienia umowy o kredyt frankowy zależą zarówno od ustawowych, niezmiennych wytycznych polskiego prawa, jak i kosztów obsługi prawnej. Te, które pozostają konieczne w przypadku każdej sprawy, to opłata za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu, sytuująca się na poziomie 100-300 zł zależnie od banku, opłata za wniesienie pozwu wynosząca 1000 zł, a także za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych od pełnomocnika. Koszty różniące się zależnie od specyfiki danego postępowania, spośród których nie wszystkie muszą zaistnieć, to zaś m.in. opłata za wniosek o zabezpieczenie powództwa, za opinię biegłego, mediację czy koszt zastępstwa procesowego.

Jakie są główne problemy związane z kredytami udzielanymi w walucie franka szwajcarskiego?

Kredyty we frankach, w których sprawach pomagamy w naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu, stały się problemem o skali ogólnopolskiej, dotyczącym setek tysięcy kredytobiorców. Główne kłopoty z nimi związane wynikały z faktu, że banki wyliczały ratę do spłaty na podstawie dowolnie narzucanych przez siebie kursów kupna franka szwajcarskiego, co jest praktyką niedozwoloną. Oprócz tego umowy dot. kredytów frankowych były konstruowane w sposób niejasny dla frankowiczów, włącznie z określeniem podstawy do naliczania odsetek. Nie stosowano również żadnego zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu kursu waluty.