PL | ENG

Radca prawny nieruchomości Wrocław

Radca prawny nieruchomości Wrocław

Rynek nieruchomości wraz ze wszystkimi zawiłościami, jakie występują podczas nabywania albo sprzedaży lokali, ich wynajmu, a także wszelkich innych kwestii związanych ze zmianą ich stanu prawnego to skomplikowany obszar, wymagający niejednokrotnie pomocy doświadczonego specjalisty. Przy wsparciu prawnika ryzyko popełnienia błędu w dokumentach czy też zawarcia niekorzystnej umowy zostaje zminimalizowane, a Klient czuje się o wiele bezpieczniej. Osobom prywatnym z Wrocławia, a także instytucjom takim jak wspólnoty mieszkaniowe, zarządy nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe proponuję szeroko rozumiany zakres usług obejmujący obsługę prawną lokali mieszkalnych, a także użytkowych.

Prawnik nieruchomości Wrocław

Wrocław to miasto, w którym Klienci mogą skorzystać z porad prawnych oraz pomocy prawnika specjalizującego się w przepisach dotyczących nieruchomości. Proponuję m.in.:

 • audyty nieruchomości,
 • pomoc podczas nabywania, jak również zbywania lokali,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • zakładanie ksiąg wieczystych,
 • reprezentowanie Klienta w sprawach o zniesienie współwłasności lokali,
 • eksmisje, opróżnianie lokali oraz sprawy o zwrot nieruchomości.

Skorzystaj z pomocy prawnika od nieruchomości we Wrocławiu

Moją naczelną zasadą jest kierowanie się dobrem Klienta, dlatego do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i zawsze po rozpatrzeniu jego potrzeb oraz celów. Sporządzam niezbędne dokumenty, weryfikuję umowy dotyczące nieruchomości, a następnie przedstawiam możliwe rozwiązania. Reprezentuję Klienta przed instytucjami takimi jak sądy powszechne czy administracyjne. Jako radca prawny udzielam wskazówek dotyczących najmu, dzierżawy, jak również umów deweloperskich, a także związanych z nimi nieprawidłowości. Zapewniam kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z budową, odzyskiwaniem gruntów czy weryfikacją robót budowlanych. Jestem do dyspozycji zarówno pod telefonem, jak i mailowo, a także osobiście — w kancelarii przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

Jakie kroki podjąć, aby prawidłowo sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości?

Pierwszym krokiem do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów takich jak:

 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny nabycia),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o braku zameldowania w nieruchomości (jeśli dotyczy),
 • operat szacunkowy nieruchomości (wymagany przy kredycie hipotecznym).

W dalszej kolejności należy wybrać formę umowy oraz uzgodnić jej warunki (cenę, termin zapłaty, sposób przeniesienia wartości, podział kosztów związanych z transakcją). Następnym etapem jest podpisanie umowy w obecności notariusza i złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Przed zawarciem umowy warto skorzystać z porad osoby doskonale orientującej się w tego typu sprawach. Prawnik lub radca prawny od nieruchomości, taki jak Anna Raab z kancelarią we Wrocławiu to pomoże Ci sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz przygotować niezbędne dokumenty.

Jakie są moje prawa jako nabywcy nieruchomości w przypadku odkrycia wad ukrytych?

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości, o których kupujący nie wiedział w chwili zawarcia umowy. Wada fizyczna to niezgodność nieruchomości z umową, np.: mniejsza niż podana w umowie powierzchnia, usterki konstrukcyjne, niezgodne z normami instalacje. W przypadku odkrycia wady ukrytej kupujący może:

 • żądać usunięcia wady,
 • żądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy (jeśli wada jest istotna).

Kupujący ma prawo do zgłoszenia odkrytej wady w w ciągu roku od nabycia nieruchomości. Sprzedawca może też udzielić kupującemu gwarancji na nieruchomość. Gwarancja jest niezależna od rękojmi i może dawać kupującemu szersze uprawnienia. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem od nieruchomości. W każdym z takich przypadków zapraszamy do naszej kancelarii we Wrocławiu.

Jakie dokumenty powinienem zbierać i sprawdzać, kupując nieruchomość?

Wśród dokumentów niezbędnych do kupienia nieruchomości potrzebne będą:

 • księga wieczysta,
 • akt notarialny nabycia,
 • wyciąg z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto:

 • dowód osobisty lub paszport sprzedającego.
 • odpis z KRS (w przypadku spółki).

Dodatkowe dokumenty:

 • operat szacunkowy nieruchomości (wymagany przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach,
 • zaświadczenie o braku zameldowania.

Jeżeli Twoim miejscem zamieszkania jest Wrocław lub planujesz przenieść się do tego miasta i tu kupić nieruchomość, skorzystaj z porad radcy prawnego od nieruchomości z kancelarii Anny Raab.