Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to bardzo specyficzna dziedzina prawa, która dotyka delikatnych aspektów naszego życia. Wymaga przez to odpowiedniego podejścia i zrozumienia, dlatego zawsze w swojej pracy kieruję się interesem Klienta. Niebagatelną rolę w tego typu sprawach odgrywają także emocje, które często mogą brać górę nad rozsądkiem. Z tego też względu moje porady i pomoc prawna mają na celu nie tylko rozwiązanie problemu, ale również zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Klientowi.

W ramach prawa rodzinnego udzielam porad prawnych oraz podejmuję wszelkie konieczne czynności w sprawach dotyczących:

rozwodów i separacji, podziałów majątków, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem i władzy rodzicielskiej.

W swojej pracy dbam o to, aby Klient samodzielnie i w pełni świadomie podejmował decyzje w swojej sprawie oraz darzył mnie zaufaniem. 
Ze względu na obowiązującą mnie tajemnicę zawodową ma on gwarancję, że poruszane przez nas tematy pozostaną poufne. Konsultuję z nim każdy istotny aspekt sprawy. W razie potrzeby wyjaśniam prostym językiem powstałe wątpliwości oraz nie boję się odpowiadać na trudne 

i skomplikowane pytania.

Sporządzam kompletne pisma procesowe z dbałością o szczegóły danej sprawy. Jeśli to konieczne, pomagam zgromadzić potrzebne dowody
i podpowiadam, które z nich można wykorzystać w sprawie, a jeśli dojdzie do procesu przed sądem – reprezentuję interes Klienta z największym profesjonalizmem i zaangażowaniem.