PRAWO CYWILNE

Ze względu na to, że prawo cywilne jest bardzo szeroką gałęzią prawa (a przez to reguluje bardzo wiele spraw naszego życia codziennego), moja pomoc prawna w zakresie tej specjalizacji również obejmuje wachlarz czynności:

Najczęściej podejmowane przeze mnie sprawy z tej dziedziny dotyczą kwestii własności (np. jakiejś rzeczy), nieruchomości, relacji pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi lub fizycznymi i prawnymi oraz różnego rodzaju umów, z którymi moim Klientom trudno uporać się samodzielnie. Na moją pomoc mogą liczyć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, mając na względzie nawet jej najdrobniejsze aspekty. Każdą czynność podejmuję po dokonanej wcześniej analizie całej sytuacji,
a także dokładam należytej staranności, aby wynik postępowania był jak najbardziej korzystny i zadowalający dla mojego Klienta.

Dzięki dotychczas zdobytemu doświadczeniu zawodowemu potrafię z wyprzedzeniem przewidywać konsekwencje podejmowanych działań oraz kroki strony przeciwnej, co gwarantuje reprezentowanej przeze mnie stronie pełne bezpieczeństwo prawne.