PL | ENG

Zabezpieczenie alimentów na czas rozwodu

Celem ustalenia obowiązku alimentacyjnego jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka po rozstaniu rodziców i dotyczy jednego z nich – tego, który na co dzień nie mieszka z potomkiem. Sąd podejmuje jednak decyzję o ustanowieniu alimentów dopiero po rozpoznaniu sprawy, co niejednokrotnie trwa nawet kilka tygodni. W tym czasie jeden z rodziców najczęściej zdąży się już wyprowadzić, a drugi musi samodzielnie utrzymać siebie oraz dziecko bądź kilkoro dzieci. Istnieje jednak możliwość nałożenia obowiązku utrzymania finansowego potomstwa jeszcze przed otrzymaniem sądowego postanowienia – zabezpieczenie alimentów.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów ustanawiane jest z myślą o tymczasowym zaspokojeniu potrzeb życiowych dziecka na czas trwania postępowania rozwodowego lub alimentacyjnego, a więc w okresie, w którym sąd nie podjął jeszcze decyzji o ustaleniu świadczenia. Chroni to małoletniego oraz mieszkającego z nim rodzica przed ewentualnymi problemami finansowymi wynikającymi z niemożności samodzielnego utrzymania rodziny. Zabezpieczenie obowiązuje do momentu wydania przez sąd postanowienia o przyznaniu lub odmowie alimentów.

Sąd zarządza zabezpieczenie alimentów wyłącznie na podstawie wniosku (pisemnego bądź ustnego w czasie rozprawy), maksymalnie w ciągu 7 dni od jego wpłynięcia, składanego wraz z pozwem o rozwód, w odpowiedzi na niego albo przedstawianego osobno. Możliwe jest wnioskowanie o zobowiązanie do zapłaty jednorazowej lub uiszczanej okresowo, w określonej wysokości.

Wnioskowanie o zabezpieczenie alimentów

Aby ubiegać się o zabezpieczenie alimentów, należy przede wszystkim uwiarygodnić swoje roszczenie, a więc określić potrzeby dziecka pod kątem wydatków, a także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Trzeba zatem udowodnić obowiązek alimentacyjny, do czego zwykle wystarczy odpis aktu małżeństwa i urodzenia dziecka, jak również przedstawić zestawienie wydatków na jego utrzymanie oraz wskazać m.in. charakter i miejsce pracy małżonka, jego wykształcenie czy ewentualne kwestie zdrowotne wpływające na możliwości zatrudnienia.

Warto wspomnieć, że wniosek o zabezpieczenie alimentów może dotyczyć nie tylko niepełnoletnich dzieci, ale też pełnoletnich, niemogących się jeszcze samodzielnie utrzymać, a także np. samego wnioskodawcy lub jego rodziców wymagających opieki, jeśli mieszkali wspólnie z małżeństwem. W każdym z tych przypadków wnioskowanie okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowane.

Wsparcie prawnika od rozwodów

Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie alimentów następuje na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania rodzica, który ma zostać objęty obowiązkiem alimentacyjnym (zmienia się to przy uchylaniu lub ograniczaniu wcześniej zarządzonego zabezpieczenia). Podjęta decyzja ma zaś formę postanowienia. Jeżeli jest ono niekorzystne dla którejś ze stron, ma ona natomiast prawo do zażalenia, po wcześniejszym zawnioskowaniu o uzasadnienie.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów jest bezpłatne, ale wymaga dochowania określonych wymogów formalnych. Skorzystanie z pomocy prawnika od rozwodów będzie zatem dobrym wyborem – wsparcie w sprawach rozwodowych lub alimentacyjnych zapewniam w mojej kancelarii we Wrocławiu.

Więcej wpisów

Jak przebiega ustalanie wysokości alimentów?

Choć obowiązek alimentacyjny może dotyczyć np. męża, który jest zobowiązany do wspierania byłej żony w trudnej sytuacji, to najczęściej nakładany jest on na jednego z rodziców i obejmuje wsparcie dla dziecka. Wówczas to obowiązkowe świadczenie ma na celu

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez sąd

Rozwód niewątpliwie jest bardzo wymagającym momentem dla rozstających się małżonków, ale jeśli w związku są dzieci, często to właśnie im najtrudniej pogodzić się z nową sytuacją. Życie na co dzień tylko z jednym z rodziców bywa

Newsletter