PL | ENG

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez sąd

Rozwód niewątpliwie jest bardzo wymagającym momentem dla rozstających się małżonków, ale jeśli w związku są dzieci, często to właśnie im najtrudniej pogodzić się z nową sytuacją. Życie na co dzień tylko z jednym z rodziców bywa dla najmłodszych niełatwe do zaakceptowania; często nie rozumieją oni w pełni, dlaczego z mamą lub tatą mogą widywać się wyłącznie w określone dni, w konkretnych godzinach. Nieodłączną częścią rozwodu pozostaje bowiem ustalenie zakresu i sposobu kontaktów z dzieckiem, które może zostać określone polubownie między samymi rodzicami albo postanowione przez sąd.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Najszybszym, a zarazem najmniej problematycznym sposobem określenia zakresu kontaktów z dzieckiem jest jego polubowne ustalenie między rodzicami. Często jednak rozstający się małżonkowie nie są na tyle zgodni, by to osiągnąć – wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd rodzinny, czy to w wyroku rozwodowym, czy wskutek późniejszego postępowania nieprocesowego.

W tym drugim przypadku postępowanie rozpoczyna się na wniosek jednego z rodziców, składany do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania dziecka. Wnioskodawca wskazuje w nim proponowane przez siebie, jak najdokładniejsze zasady kontaktów z dzieckiem – przy zachowaniu wymogów formalnych dla takiego dokumentu. Oprócz tego warto dołączyć wnioski dowodowe, które pomogą przekonać sąd do zasadności propozycji.

Postępowanie sądowe

Po złożeniu wniosku drugi z rodziców ma prawo odpowiedzieć na niego, zgadzając się w całości lub częściowo na proponowane zasady kontaktów z dzieckiem albo odrzucając je. W jego przypadku także warto odpowiednio uargumentować zajmowane stanowisko. Jeżeli sprawa nie zostanie skierowana do mediacji, następnym etapem jest rozprawa, podczas której sąd rodzinny wysłucha obu stron oraz rozpatrzy inne dowody. Niejednokrotnie w ramach postępowania wydaje się też opinię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, opartą na rozmowach psychologów i pedagogów z rodzicami oraz dziećmi. Może ona pomóc sądowi w wydaniu odpowiedniego orzeczenia pod względem potrzeb małoletnich.

Orzeczenie sądu ws. kontaktów z dzieckiem

Po dokładnym rozpoznaniu sprawy sąd wydaje orzeczenie, które precyzyjnie reguluje zasady oraz zakres kontaktu z dzieckiem, dotyczące tego rodzica, który na co dzień nie mieszka z małoletnim. Warto jednocześnie wspomnieć, że w przypadku wystąpienia przesłanek mogących świadczyć o zagrożeniu dobrostanu dziecka, a więc np. uzależnieniu jednego z rodziców, sąd może ograniczyć jego prawo do kontaktu lub całkowicie go zakazać. Jeśli zaś zawarte w orzeczeniu postanowienia nie będą respektowane przez któregoś z opiekunów, drugi może drogą sądową wnieść o ich wyegzekwowanie.

Pomoc prawnika bywa więc nieodzowna nie tylko przy samym rozwodzie, ale też ustalaniu kontaktów z dzieckiem. Na takie wsparcie mogą liczyć Klienci kancelarii Radcy Prawnego Anny Raab we Wrocławiu – zapraszam do kontaktu!

Więcej wpisów

Jak przebiega ustalanie wysokości alimentów?

Choć obowiązek alimentacyjny może dotyczyć np. męża, który jest zobowiązany do wspierania byłej żony w trudnej sytuacji, to najczęściej nakładany jest on na jednego z rodziców i obejmuje wsparcie dla dziecka. Wówczas to obowiązkowe świadczenie ma na celu

Newsletter