PL | ENG

Czy roszczenie negatoryjne to dobry sposób na ochronę swojej własności?

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem konkretnego przedmiotu, nieruchomości bądź działki, masz prawo do roszczenia negatoryjnego w przypadku, kiedy Twoja własność zostanie naruszona. Istnieje kilka przesłanek świadczących o możliwości skorzystania z prawa do takiego roszczenia, a najważniejszym z nich jest bezprawne korzystanie z nieruchomości, naruszające Twoją własność.

Na czym konkretnie polega roszczenie negatoryjne i kiedy można z niego skorzystać? Podpowiadamy!

Actio negatoria – kiedy powstaje i komu przysługuje?

Actio negatoria, z łacińskiego – roszczenie negatoryjne, to żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechanie naruszeń naszej własności przez osoby trzecie. Roszczenie negatoryjne dotyczy sytuacji, w której prawo własności jest naruszane w inny sposób niż pozbawienie władztwa.

Okoliczności, które są przesłankami do roszczenia, muszą mieć charakter długotrwały, a także materialny. Oznacza to, że muszą one fizycznie oddziaływać na właściciela bądź jego własność, czego skutkiem jest utrudnianie zarządzania nieruchomością, działką itp. O możliwości złożenia pozwu o actio negatoria, mówimy, gdy:

  • osoba trzecia dopuszcza się immisji, czyli działania, których skutki są negatywnie odczuwalne na gruncie sąsiedzkim, np. zanieczyszczanie działki, głośna muzyka, zakłócanie ciszy nocnej, palenie śmieci;
  • osoba trzecia w sposób ciągły lub wielokrotny dopuszcza się naruszeń fizycznych/materialnych cudzej własności;
  • osoba trzecia bezprawnie użytkuje cudzą działkę;
  • osoba trzecia zakłóca właścicielowi zarządzanie jego własnością, nawet w sposób nieświadomy.

Aby udowodnić wyżej wymienione przesłanki, należy przedstawić dokumentację fotograficzną, zeznania świadków bądź dowody z oględzin, które opisują lub przedstawiają naruszenia cudzego prawa własności.

Jak złożyć powództwo negatoryjne?

Złożenie powództwa negatoryjnego do sądu wymaga kilku kroków, które trzeba wykonać, aby móc ubiegać się o przywrócenie stanu własności zgodnie z prawem. Jeśli jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości, możesz przygotować pozew samodzielnie lub skorzystać z pomocy radcy prawnego specjalizującego się w prawie cywilnym.

Jako doświadczony i wykwalifikowany prawnik prowadzący kancelarię zlokalizowaną we Wrocławiu pomogę Ci w ustaleniu dowodów naruszenia Twojej własności, sporządzeniu pozwu o roszczenie negatoryjne, a także wytłumaczę Ci, jak sąd wylicza opłatę za jego złożenie. Przy składaniu takiego dokumentu należy wskazać sąd właściwy dla stron sporu oraz uzasadnić swoje żądania, w czym również mogę Ci pomóc. Zapraszam do kontaktu!

Więcej wpisów

Zwolnili mnie – co dalej?

Ten moment nie należy do najprzyjemniejszych w życiu – pracodawca wręcza Ci wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie i to jeszcze, o zgrozo, z winy pracownika – czyli, bam, lądujemy z „dyscyplinarką”! Pogoń myśli,

Newsletter