PL | ENG

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę – do jakich roszczeń ma prawo zwolniony pracownik?

Nawiązując stosunek pracy z daną firmą, niezbędne jest podpisanie dokumentów mówiących o warunkach zatrudnienia, ale nie tylko. Umowa o pracę, bo właśnie o niej mowa, powinna być czytelna i zrozumiała, musi zawierać informacje takie jak dane pracodawcy oraz pracownika, wysokość wynagrodzenia, obowiązki stanowiskowe, miejsce wykonywania pracy, czas pracy, dodatkowe świadczenia, czas trwania okresu próbnego, a co najważniejsze – okres wypowiedzenia. Bez względu na to, czy jest to umowa na czas określony, czy nieokreślony, ten ostatni punkt powinien być czytelny i zrozumiały, ponieważ stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla obu stron.

Dostałeś wypowiedzenie? Sprawdź, czy jest ono podstawne i odwołaj się do sądu pracy!

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może odbyć się za wypowiedzeniem, którego czas trwania określa prawo pracy oraz umowa. Zgodnie z przepisami osobom pracującym:

  • do 6 miesięcy przysługuje 2 tygodnie wypowiedzenia,
  • od 6 miesięcy do 3 lat przysługuje miesięczne wypowiedzenie,
  • powyżej 3 lat przysługuje aż 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

W przypadku umowy na okres próbny również obowiązuje wypowiedzenie:

  • 3 dni, jeśli zatrudniony przepracował do 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeśli zatrudniony przepracował powyżej 2 tygodni,
  • miesiąc, jeśli zatrudniony przepracował całe 3 miesiące.

Jeśli zatem otrzymałeś wypowiedzenie umowy, powinno ono wynosić tyle, ile przewiduje ustawa. W sytuacji, kiedy jednak masz wątpliwości, zależy Ci na utrzymaniu stanowiska i zastanawiasz się, co możesz zrobić w tym kierunku, masz szansę odwołać się do sądu pracy. Na złożenie odwołania masz 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia. W jego treści należy zawrzeć argumenty przemawiające na Twoją korzyść, np. wskazać bezzasadność zwolnienia z pracy. Wypowiedzenie musi być poparte konkretnym i rzeczywistym powodem uzasadniającym zerwanie umowy. Zwróć też uwagę na to, czy przyczyna zwolnienia jest podana w zrozumiały dla Ciebie sposób, ponieważ możesz to wykorzystać jako skuteczny argument o ubiegania się o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach lub odszkodowanie.

Jakie kwestie sąd będzie brał pod uwagę przy postępowaniu?

Po otrzymaniu wypowiedzenia warto skontaktować się ze specjalistą, czyli radcą prawnym zajmującym się prawem pracy. Taka osoba pomoże Ci przygotować odwołanie, a także skutecznie je uzasadnić, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe. Sąd zbada, czy wykonywałeś swoje obowiązki zgodnie z zapisem zawartym w umowie o pracę, czy wypowiedzenie zostało poparte konkretnymi powodami, jak również sprawdzi, czy wniosek jest kompletny.

Sąd może przywrócić Cię do pracy na poprzednich warunkach, orzec bezskuteczność wypowiedzenia do faktycznego rozwiązania umowy, a także przywrócić do pracy. Kolejną opcją jest orzeczenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy (nie mniej jednak niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia). Jako profesjonalny radca prawny prowadzący własną kancelarię we Wrocławiu, chętnie pomogę Ci przygotować i złożyć takie odwołanie. Skontaktuj się ze mną celem ustalenia szczegółów.

Więcej wpisów

Zwolnili mnie – co dalej?

Ten moment nie należy do najprzyjemniejszych w życiu – pracodawca wręcza Ci wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie i to jeszcze, o zgrozo, z winy pracownika – czyli, bam, lądujemy z „dyscyplinarką”! Pogoń myśli,

Newsletter