PL | ENG

Mobbing w pracy – gdzie szukać pomocy?

W pracy spędzamy niemal ⅓ naszego życia. Poza kwestiami finansowymi równie ważna jest dobra atmosfera, która powinna sprzyjać rozwojowi, chęci do nauki oraz wywiązywaniu się z codziennych obowiązków. Nie w każdym zakładzie niestety pracodawca dba o takie kwestie.

Coraz częściej zdarza się, że pracownicy doświadczają mobbingu nie tylko ze strony pracodawcy, ale również współpracowników. Jest to bardzo przykre zjawisko, któremu należy zapobiegać, a jeśli już do niego dojdzie – jak najszybciej przeciwdziałać. Co zrobić, kiedy staniemy się ofiarą mobbingu? Gdzie udać się po pomoc?

Zachowania skierowane przeciwko pracownikowi

Według kodeksu pracy mobbing to działanie bądź zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie bądź ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Do działań mobbingowych zaliczamy między innymi:

 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat pracownika,
 • obraźliwe uwagi,
 • wyśmiewanie i bezpodstawną krytykę związaną z wyglądem, pracą lub życiem prywatnym pracownika,
 • próby wykluczenia pracownika z aktywności zawodowych,
 • przydzielanie pracownikowi zadań niemożliwych do wykonania lub poniżających obowiązków nieadekwatnych do zajmowanego stanowiska,
 • wywieranie presji na pracowniku,
 • niedopuszczanie pracownika do głosu,
 • ustne groźby i pogróżki,
 • fizyczne zastraszanie,
 • znęcanie się nad pracownikiem przy użyciu internetu (tzw. cybermobbing).

Aby konkretne działania można było uznać za mobbing, muszą zaistnieć łącznie poniższe elementy:

 • działanie lub zachowanie skierowane przeciwko pracownikowi polegające na nękaniu lub zastraszaniu go;
 • uporczywy i długotrwały charakter ww. działania;
 • skutek powyższego działania (wywołanie u pracownika zaniżonej oceny przydatności zawodowej, ośmieszenie lub poniżenie go; izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu pracowników).

Jak udowodnić mobbing i jak na niego reagować?

Jeśli staliśmy się ofiarami mobbingu, powinniśmy jak najszybciej zareagować, zgłaszając to pracodawcy, którego obowiązkiem jest przeciwdziałanie takim sytuacjom. W przypadku, kiedy to pracodawca nas mobbinguje, możemy zwrócić się po pomoc do odpowiednich organów. Najpierw musimy jednak zdobyć dowody potwierdzające naszą rację, czyli różnego rodzaju dokumenty, korespondencję, maile, nagrania rozmów, zeznania świadków itp.

Zgłaszając mobbing, należy oczywiście zachować ścieżkę służbową, czyli dokonać tego pisemnie, opisując poszczególne wydarzenia. Kolejnym krokiem jest złożenie skargi do Powiatowej Inspekcji Pracy. Co ważne – taka skarga może być anonimowa.

Możemy ubiegać się również o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Wszystko to odbywa się jednak na drodze sądowej, dlatego, jeśli to rozważasz, koniecznie udaj się po pomoc do specjalisty, czyli wykwalifikowanego radcy prawnego.

Kancelariaodszkodowawcza – pomoc dla ofiar mobbingu

Dochodzenie swoich praw wymaga ogromnego zaangażowania i bywa mocno stresujące. Jeśli jednak stałeś się ofiarą mobbingu, przeżywasz chroniczny stres, jesteś zdenerwowany, masz problemy ze snem, popadłeś w depresję albo boisz się chodzić do pracy, skonsultuj się z naszym prawnikiem.

kancelarii odszkodowawczej we Wrocławiu udzielamy porad, a także reprezentujemy ofiary mobbingu przed sądem. Chętnie pomożemy Ci ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie i podpowiemy, jak reagować w takich sytuacjach. Zapraszamy na konsultacje.

Więcej wpisów

Newsletter