PL | ENG

Przebieg rozwodu w kilku prostych krokach

Rozwód to wydarzenie, które w wielu przypadkach pozostawia za sobą traumę. Rozpad wieloletniego związku, szczególnie wtedy, kiedy są dzieci, to zawsze bardzo trudny proces wzbudzający wiele przykrych emocji.

Każde rozstanie wiąże się z nieprzyjemnymi sytuacjami, przez które trzeba przejść samodzielnie. W przypadku wnioskowania o rozwód warto jednak zwrócić się po pomoc do specjalisty doświadczonego w takich sprawach. Radca prawny specjalizujący się w rozwodach pomoże Ci przygotować pozew, a także będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem. Sprawdź, jak wygląda cały przebieg rozwodu krok po kroku.

Pierwszy etap rozwodu, czyli wybranie radcy prawnego oraz przygotowanie wniosku

Jeśli decyzja o rozwodzie już została podjęta, pierwszym etapem całego postępowania jest wniesienie pozwu. Przedtem jednak należy wybrać radcę prawnego, który będzie Twoim pełnomocnikiem w sądzie, a co za tym idzie – wypełni niezbędne dokumenty.

Pozew zwykle przygotowuje prawnik, a następnie składa go w sądzie rodzinnym. Na tym etapie należy dostarczyć rady prawnemu wszelkie dokumenty oraz dowody potwierdzające trwały rozpad pożycia małżeńskiego, zerwanie więzi fizycznej, uczuciowej, a także gospodarczej. Współmałżonek ma prawo złożyć odpowiedź na pozew w ciągu 2 tygodni od jego otrzymania, przedstawiając swoje stanowisko w kwestii alimentów, podziału opieki nad małoletnimi dziećmi itp.

Rozprawy, mediacje i postępowanie dowodowe

Termin pierwszej rozprawy najczęściej jest wyznaczany na kilka miesięcy po złożeniu pozwu lub odpowiedzi na niego. Na takiej rozprawie obecni są wyłącznie małżonkowie oraz ich pełnomocnicy. Przewodniczący sąd wysłuchuje stanowisk obu stron, może również wezwać wyznaczonych przez strony świadków. Po złożeniu zeznań sąd może wysłać współmałżonków na mediacje mające na celu osiągnięcie porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem.

Może się też zdarzyć tak, że już po pierwszej rozprawie sąd zakończy postępowanie – jeśli obie strony są zgodne, co do podziału majątku, kwestii władzy rodzicielskiej czy wysokości alimentów. Często jednak zdarza się, że z uwagi na brak porozumienia między współmałżonkami sąd wyznacza kolejne rozprawy, rozpatrując wszystkie materiały dowodowe, które wskazują o winie jednej ze stron.

Orzeczenie rozwodu, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego

Rozwiązanie związku małżeńskiego następuje po tym, jak sąd uzna trwały i nieodwracalny rozpad jakichkolwiek więzi pomiędzy małżonkami. Uregulowanie spornych kwestii dotyczących opieki nad dziećmi czy wysokości alimentów, podziału majątku, ale też orzeczenia o winie następuje przy ogłoszeniu orzeczenia rozwodu. Od orzeczenia sądu oczywiście można się odwołać, co zdarza się szczególnie w przypadkach rozpraw z ustaleniem winy.

Jeśli zastanawiasz się nad rozwodem, boisz się długiego procesu ciągnącego się przez wiele miesięcy, a nawet lat, koniecznie skontaktuj się ze mną. Jestem doświadczonym radcą prawnym od rozwodów i działam na terenie Wrocławia, ale nie tylko. Oferuję pomoc z zakresu prawa rodzinnegospadkowego, specjalizuję się w sprawach związanych z nieruchomościami, a także kredytami frankowymi. Zapraszam do mojej kancelarii prawnej we Wrocławiu.

Więcej wpisów

Newsletter