PL | ENG

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez – podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty

rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Według obowiązującego prawa rodzinnego w Polsce możemy wyróżnić dwa typy rozwodów – z orzeczeniem o winie lub bez, czyli za porozumieniem stron. W zależności od danej sytuacji małżonków sąd analizuje pozew oraz wszystkie dowody zebrane przez obie strony celem ustalenia przyczyn rozpadu małżeństwa.

Sąd może ogłosić rozwód z orzeczeniem o winie bądź przychylić się do wniosku małżonków o rozwód za porozumieniem stron. W obu przypadkach kwestia opieki nad dziećmi i wysokości alimentów czy podziału majątku wygląda nieco inaczej, dlatego przed złożeniem wniosku warto wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, a jakie za porozumieniem stron?

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony. W praktyce procedura jest bardzo skomplikowana, gdyż często domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka. Żądanie orzeczenia o winie najczęściej wydłuża cały proces, ponieważ sąd musi zapoznać się ze wszystkimi przesłankami, wysłuchać świadków, a także rozważyć kwestie ustalenia opieki nad dziećmi oraz ewentualnie podziału majątku.

Jedną z konsekwencji orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy jest nabycie uprawnień alimentacyjnych. Są one odmienne w zależności od tego, czy obydwoje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, czy też wyłącznie jeden z nich. W pierwszym przypadku każdy z małżonków będzie uprawniony do świadczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka. Musi on jednak udowodnić występowanie niedostatku. Natomiast w drugim przypadku, wystarczy, iż małżonek, który nie jest winny za rozkład pożycia małżeńskiego, wykaże, iż wskutek orzeczenia rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Orzeczenie o winie nie powinno wpływać na władzę rodzicielską danego rodzica nad małoletnimi. Jednak w przypadku orzeczenia wyłącznej winy jednej ze stron, sąd może, kierując się dobrem dziecka, uwzględnić to w orzeczeniu o władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie o winie zazwyczaj nie jest aż tak istotne w przypadku podziału majątku. Są jednak sytuacje, kiedy sąd może zasądzić nierówny udział w majątku wspólnym, o czym w dalszych wpisach.

Rozwód za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie

Proces rozwodu bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż wtedy, kiedy strona ubiega się o takie orzeczenie. Kiedy małżonkowie chcą się rozstać za porozumieniem stron, zwykle postępowanie dowodowe jest mocno ograniczone, co pozwala uzyskać rozstrzygnięcie sprawy szybciej. Warto omówić z drugą stroną podział opieki oraz kontaktów z dziećmi. Jeśli obie strony są zgodne, sąd może przyznać opiekę naprzemienną (dziecko mieszka przez określony czas zarówno z matką, jak i ojcem), bądź przyznać opiekę jednemu z byłych małżonków. Wtedy również ustala się wysokość alimentów zgodnie z uzasadnionymi potrzebami dzieci.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do sprawowania opieki nad dziećmi, kontaktów, a także wysokości alimentów, wówczas proces może się zakończyć bardzo szybko, natomiast w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie – należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na długą, wyczerpującą batalię.

Kancelarii Radcy Prawnego Anny Raab we Wrocławiu zajmuję się rozwodami oraz podziałem majątku. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Więcej wpisów

Zabezpieczenie alimentów na czas rozwodu

Celem ustalenia obowiązku alimentacyjnego jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka po rozstaniu rodziców i dotyczy jednego z nich – tego, który na co dzień nie mieszka z potomkiem. Sąd podejmuje jednak decyzję o ustanowieniu alimentów dopiero

Jak przebiega ustalanie wysokości alimentów?

Choć obowiązek alimentacyjny może dotyczyć np. męża, który jest zobowiązany do wspierania byłej żony w trudnej sytuacji, to najczęściej nakładany jest on na jednego z rodziców i obejmuje wsparcie dla dziecka. Wówczas to obowiązkowe świadczenie ma na celu

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez sąd

Rozwód niewątpliwie jest bardzo wymagającym momentem dla rozstających się małżonków, ale jeśli w związku są dzieci, często to właśnie im najtrudniej pogodzić się z nową sytuacją. Życie na co dzień tylko z jednym z rodziców bywa

Newsletter