PL | ENG

Rozwód z orzeczeniem o winie lub bez – podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty

rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Według obowiązującego prawa rodzinnego w Polsce możemy wyróżnić dwa typy rozwodów – z orzeczeniem o winie lub bez, czyli za porozumieniem stron. W zależności od danej sytuacji małżonków sąd analizuje pozew oraz wszystkie dowody zebrane przez obie strony celem ustalenia przyczyn rozpadu małżeństwa.

Sąd może ogłosić rozwód z orzeczeniem o winie bądź przychylić się do wniosku małżonków o rozwód za porozumieniem stron. W obu przypadkach kwestia opieki nad dziećmi i wysokości alimentów czy podziału majątku wygląda nieco inaczej, dlatego przed złożeniem wniosku warto wziąć pod uwagę powyższe czynniki. Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, a jakie za porozumieniem stron?

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony. W praktyce procedura jest bardzo skomplikowana, gdyż często domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka. Żądanie orzeczenia o winie najczęściej wydłuża cały proces, ponieważ sąd musi zapoznać się ze wszystkimi przesłankami, wysłuchać świadków, a także rozważyć kwestie ustalenia opieki nad dziećmi oraz ewentualnie podziału majątku.

Jedną z konsekwencji orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy jest nabycie uprawnień alimentacyjnych. Są one odmienne w zależności od tego, czy obydwoje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, czy też wyłącznie jeden z nich. W pierwszym przypadku każdy z małżonków będzie uprawniony do świadczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka. Musi on jednak udowodnić występowanie niedostatku. Natomiast w drugim przypadku, wystarczy, iż małżonek, który nie jest winny za rozkład pożycia małżeńskiego, wykaże, iż wskutek orzeczenia rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Orzeczenie o winie nie powinno wpływać na władzę rodzicielską danego rodzica nad małoletnimi. Jednak w przypadku orzeczenia wyłącznej winy jednej ze stron, sąd może, kierując się dobrem dziecka, uwzględnić to w orzeczeniu o władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie o winie zazwyczaj nie jest aż tak istotne w przypadku podziału majątku. Są jednak sytuacje, kiedy sąd może zasądzić nierówny udział w majątku wspólnym, o czym w dalszych wpisach.

Rozwód za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie

Proces rozwodu bez orzekania o winie trwa znacznie krócej niż wtedy, kiedy strona ubiega się o takie orzeczenie. Kiedy małżonkowie chcą się rozstać za porozumieniem stron, zwykle postępowanie dowodowe jest mocno ograniczone, co pozwala uzyskać rozstrzygnięcie sprawy szybciej. Warto omówić z drugą stroną podział opieki oraz kontaktów z dziećmi. Jeśli obie strony są zgodne, sąd może przyznać opiekę naprzemienną (dziecko mieszka przez określony czas zarówno z matką, jak i ojcem), bądź przyznać opiekę jednemu z byłych małżonków. Wtedy również ustala się wysokość alimentów zgodnie z uzasadnionymi potrzebami dzieci.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do sprawowania opieki nad dziećmi, kontaktów, a także wysokości alimentów, wówczas proces może się zakończyć bardzo szybko, natomiast w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie – należy uzbroić się w cierpliwość i przygotować na długą, wyczerpującą batalię.

Kancelarii Radcy Prawnego Anny Raab we Wrocławiu zajmuję się rozwodami oraz podziałem majątku. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Więcej wpisów

Newsletter