PL | ENG

Zmiany w prawie spadkowym – odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Prawo spadkowe reguluje między innymi dziedziczenie spadku przez małoletnich. Do tej pory przepisy określały konieczność uzyskania przez rodziców zgody sądu opiekuńczego zarówno w kwestii przyjęcia, jak i odrzucenia spadku. Dopiero kolejnym krokiem było złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem. 15 listopada 2023 roku nastąpiła nowelizacja przepisów, która nieco zmienia warunki dziedziczenia. Jak aktualnie wyglądają zasady odrzucenia spadku w imieniu osoby małoletniej?

Prostsze odrzucenie spadku za dziecko

Osoba małoletnia nie ma prawa do zarządzania swoim majątkiem aż do ukończenia 18. roku życia. To rodzice mają obowiązek sprawowania zarządu nad ich majątkiem, co wiąże się z tym, że mogą oni podejmować decyzje związane z dziedziczeniem. Dotychczasowe prawo spadkowe obowiązujące w Polsce wymagało uzyskania zgody sądu opiekuńczego w terminie do sześciu miesięcy. Ustawa została znowelizowana, a warunki odrzucenia spadku zmieniły się na korzyść rodziców zarządzających majątkiem dzieci.

Zmiany, jakie weszły w życie z dniem 15 listopada, to między innymi:

  • jeśli małoletni dziedziczy wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez jego rodzica, nie jest już wymagana zgoda sądu rodzinnego. Wystarczy bowiem oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, które należy złożyć u notariusza. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie za zgodą obojga rodziców, nawet jeśli opiekę nad małoletnim sprawuje tylko jedno z nich;
  • spadkobierca – w tym przypadku rodzic zarządzający majątkiem dziecka – może odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o prawie do dziedziczenia. Jeśli jednak nie złoży takiego oświadczenia, będzie to równoznaczne z przyjęciem spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza;
  • wnioski o odrzucenie spadku należy składać od razu do sądu spadku;
  • sprawy, których termin złożenia nie upłynął przed wejściem ustawy w życie, również zostają objęte nowelizacją.

Prawo spadkowe – jak do tego podejść?

Warto mieć na uwadze to, że na odrzucenie spadku osoby powołane do dziedziczenia decydują się wtedy, kiedy istnieje podejrzenie długów przewyższających wartość aktywów. Wówczas jest to najlepsze rozwiązanie korzystne dla interesów dziecka. W sytuacji, gdy małoletni będzie dziedziczył obok rodzica, może jednak nastąpić konflikt interesów, a wtedy niezbędna już będzie zgoda sądu opiekuńczego, czyli rodzinnego przypadającego zgodnie z miejscem zamieszkania osoby, której ma dotyczyć postępowanie.

W mojej kancelarii prawnej we Wrocławiu udzielam fachowych porad związanych z prawem spadkowym. Zajmuję się sprawami dotyczącymi dziedziczenia przez osoby małoletnie. Jako prawnik z wysokimi kwalifikacjami i ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie oferuję profesjonalną pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach. Zachęcam do kontaktu!

Więcej wpisów

Zabezpieczenie alimentów na czas rozwodu

Celem ustalenia obowiązku alimentacyjnego jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka po rozstaniu rodziców i dotyczy jednego z nich – tego, który na co dzień nie mieszka z potomkiem. Sąd podejmuje jednak decyzję o ustanowieniu alimentów dopiero

Jak przebiega ustalanie wysokości alimentów?

Choć obowiązek alimentacyjny może dotyczyć np. męża, który jest zobowiązany do wspierania byłej żony w trudnej sytuacji, to najczęściej nakładany jest on na jednego z rodziców i obejmuje wsparcie dla dziecka. Wówczas to obowiązkowe świadczenie ma na celu

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez sąd

Rozwód niewątpliwie jest bardzo wymagającym momentem dla rozstających się małżonków, ale jeśli w związku są dzieci, często to właśnie im najtrudniej pogodzić się z nową sytuacją. Życie na co dzień tylko z jednym z rodziców bywa

Newsletter